Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Hammarby IF
UNGDOM
Plantskolan
PLANTSKOLAN

Hammarby fotboll idag

Den stora delen av Hammarby fotboll drivs av ideellt arbetande ledare. De flesta av dessa eldsjälar är föräldrar som lägger massor av tid och engagemang på fotbollen, utan dem skulle verksamheten aldrig existera och växa som den gör. 

Hammarby ser det som högsta prioritet att skapa möjligheter och en goda arbetsmiljö för dessa människor.  

Föreningens ungdomslag består av en stor variation spelare som alla spelar fotboll för den stora glädjen och gemenskapen. Man kanske börjar för att bästa kompisen spelar, mamma och pappa tycker det är en bra aktivitet, man får röra på sig. 

Sedan finns de barn och ungdomar som brinner lite extra för sin fotboll. 

Hammarby har som mål att erbjuda fotboll för alla, vilket innefattar allt från Knatte-, Utvecklings- och Akademiverksamhet. 

 

Syftet med Plantskolan  

Tanken med Plantskolan är att nå ut till spelare tillhörande utvecklingsblocket som brinner lite mer för sin fotboll och har viljan att "gnugga" lite extra! Plantskolan är även en mötesplats där man träffar andra Hammarbyspelare än kompisarna i det ordinarie laget.
Instruktörerna på Plantskolan är utvalda efter pedagogisk ådra och fotbollskunskap, ledande instruktörer har gått både förbunds utbildningar samt föreningens egna Ledarakademiutbildning. Assisterande tränare går under säsongen tidigare nämnda utbildningar.
Plantskolans ansvarar även för en del av den interna ledarutbildningen och är därför ett viktigt forum för hela Hammarby Fotboll. 

 

Plantskolans tränarutbildningskoncept 
Plantskolan har skapat en utbildningsplan för barn/ungdomsfotbollen (åldrarna 8-12). Vid föreningens interna utbildningar får ledare insikt i hur man använder sig av utbildningsplanen. Verksamheten i Plantskolan bedrivs efter utbildningsplanen, träningspassen blir därmed utbildningstillfällen för både spelare och ledare. 

 

Plantskolans verksamhet 

Plantskolan erbjuder, utöver ordinarie lagverksamhet, spelare från Utvecklingsblocket ett extra träningspass i veckan. Spelare som anmäler sig tillhör fortfarande sitt ordinarie lag där man tränar, matchas och umgås. Verksamheten bedrivs som skolterminerna är uppbyggda, skollov/lovdag innebär detsamma i Plantskolan, ingen ordinarie lagträning är schemalagd under dessa pass. Vårterminen startar i mitten av april och pågår till slutet av oktober. 
Sedan starten 2011 har Plantskolan vuxit stadigt, 2017 hade verksamheten 276 elever.


Plantskolans upplägg/riktlinjer för träningspass (med reserv. för ändringar/justeringar).  
Rörelseteknik/Koordination/Snabbhet 10 min
Bollbehandling 15 min
Finter/Vändningar 25 min
Spel 20 min

Supercoach
Sedan 2016 har Hammarby IF FF ett samarbete med SUPERCOACH, ett träningsverktyg anpassat för ålder 5-19 år.

Hammarby Fotboll har varit delaktig i processen kring utvecklingen av innehållet i detta träningsverktyg signerat den Digitala Fotbollsakademin.
Ett tiotal ledare från olika Bajen lag har ingått i en arbetsgrupp. 

SUPERCOACH kommer fr.o.m. 2018 användas av Plantskolans instruktörer.


Vilka får vara med 

Plantskolan är för flickor & pojkar 8-12 år, målvaktsträning för 10-12 år.

Nedanstående kravbild förväntas av deltagare. 
Vi ser att spelaren ska ha: 

· En fotbollsmässig uppfattningsförmåga, kunna tillgodogöra sig utbildningens tempo och utförande av praktiska moment 

· En inre drivkraft att vilja utvecklas, samt vara en god kamrat inom den egna lagverksamheten 

Vad ger Plantskolan? 
Utbildning och stöd för både spelare och ledare. Möjlighet till utveckling i en bra takt för spelare oberoende av vilken träningsgrupp inom föreningen man tillhör. Spelare ges möjlighet till utbildad ledare både under Plantskolans pass och inom egna lagverksamheten. Spelare som inte går med i Plantskolan får indirekt genom detta forum ta del av Plantskolan. En kvalitetssäkring av hela Hammarbys fotbolls verksamhet. 

 

Tillsammans är vi HAMMARBY.