SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Hammarby IF FF
UNGDOM
Hammarby IF FF P06-2

Ledarnas-, spelarens-, förälderns ansvar och uppträdande
LEDARNAS ANSVAR OCH UPPTRÄDANDE 

Ledarskap, gemenskap, sammanhållning och kamratanda är viktiga inslag i vår verksamhet. 
Detta är områden som vi bl.a. utbildar inom. Detta är även ständigt återkommande punkter i föreningens värdegrundsarbete som skall ge ungdomar en positiv livssyn.
Ledarna har alltid ett ansvar när man bär Hammarby IF FF:s kläder, av omgivningen uppfattas man alltid som en Hammarbyledare om man har ledarkläderna på. Även när man INTE för tillfället är aktiv i sin ledarroll och kanske bär kläderna privat.
Det är därför av yttersta vikt att våra ledare alltid agerar som en Hammarbyledare och följer våra värdegrunder och policydokument så fort Hammarbykläderna är på. 
Riktlinjerna för varje enskild ledare är: 
. Ta del av och följa Hammarbys verksamhetsplan 
· Ta del av och följa Hammarbys utbildningsplaner
· Ta del av och följa Hammarbys värdegrunder, riktlinjer och policydokument
· Fortbilda sig själv genom att ta del av interna och externa utbildningar
· Uppmuntra, motivera och inspirera spelarna
· Vara lyhörd och uppmärksam kring tecken som kan tyda på sociala problem
· Verka för rent spel och vårdat språk
· Skapa en bra föräldrakontakt
· Arbeta för en alkohol- drogfri verksamhet
· Vid lagets aktiviteter är ledaren först på plats och lämnar sist. 

Ledare som bryter mot föreningens värdegrund, regler och normer kan tas bort från lagets verksamhet.


SPELARNAS ANSVAR OCH UPPTRÄDANDE 

Ambitionen är att våra spelare har ett gott uppförande, vårdat språk samt tar ansvar för sina handlingar. 
Därför gäller följande för våra spelare:
 · Hjälpa och uppmuntra varandra på ett positivt sätt både i med- och motgång
 · Visa respekt för samtliga i ens omgivning, ex. ledare, lagkamrater, motståndare, domare, föräldrar m.fl.
 · Ta hand om egna och andra föreningars idrottsplatser, ex. omklädningsrum, målburar, underlag m.m.
 · Nolltolerans – mot mobbning, psykningar och dåligt uppträdande
 · Ett gott uppförande och vårdat språk både på- och utanför planen
 · Följa fotbollens regelbok samt respektera domslut
 · Hälsa och tacka alltid på domare och motståndare innan- och efter match
 · Lyhörda för ledares instruktioner och respektera deras beslut
 · Närvaro efter de riktlinjer som ledarstab kommunicerar ut
 · Öppen och ärlig dialog med förening och ledare, vilket öppnar upp för problemlösning. 

Spelare som bryter mot föreningens värdegrund, riktlinjer och policydokument, kan efter skriftlig varning stängas av från verksamheten.


FÖRÄLDRARS ANSVAR OCH UPPTRÄDANDE 

Föräldrastödet är oerhört viktigt för föreningens samtliga spelare och ledare. 
ALLMÄNT
 • Föräldrar skall stötta sitt barn utanför fotbollen så att skola, kost och vila fungerar.
 • Ge uppmuntran regelbundet så att barnet vet om att du bryr dig om barnets och dess idrott.
 • Föräldragruppen får gärna vara aktiv och hjälpa till med administration samt att skapa ekonomiska förutsättningar för laget. Fråga gärna tränarna vad ni kan hjälpa till med.
 • Se till att aktivitets- och medlemsavgift till klubben betalas i tid. I övrigt tillkommer det utgifter direkt till laget som är kopplade till de aktiviteter laget har.
 • Se till att barnet ekiperas enligt föreningens klädprofil.
 • Om ni inte har råd med någon aktivitet laget skall göra, meddela lagets tränare.
 • Delta på föräldramöten och eventuella andra aktiviteter som anordnas av laget.
 • Ta del av föreningens Utbildningsplan, värdegrund samt policydokument. Finns på lagens hemsidor.


TRÄNING
 • Se till att ditt barn kommer i tid till träning.
 • Eventuell frånvaro skall helst meddelas av spelaren till tränaren. Hjälp ditt barn att klara av det ansvaret.


MATCH
 • Se till att ditt barn kommer i tid till match.
 • Eventuell frånvaro skall helst meddelas av spelaren till tränaren. Hjälp ditt barn att klara av det ansvaret.
 • Under match skall föräldrar stå på motsatt långsida från där avbytare och tränare står.
 • Under match/turnering är det viktigt att föräldrarna uppför sig föredömligt då man är en representant från Hammarby IF FF. Andra människors bild av Hammarby präglas av ditt uppträdande som förälder.
 • Tränarna står för laguttagningarna – respektera det. 
• Föräldrar ”hejar” på hela laget och inte bara på sitt eget barn.