Hammarby IF
Hammarby IF
UNGDOM
UNGDOM
Vår Värdegrund & Trygghetsgrupp

Vår värdegrund gäller alla som engagerar sig i Hammarby Fotboll, från femåringen och dennes föräldrar till A-spelare, ledare, anställda, ideellt arbetande volontärer och hela vägen upp till styrelserummet. Våra fem grundvärden ger stöd och balans åt både den enskilde spelaren och hela vår verksamhet, från de första bollkontakterna i femårsåldern till det professionella livet i A-laget. Vår värdegrund bygger på Hammarby IF:s grundläggande värderingar. 

Klicka här för att läsa VÄRDEGRUNDEN  

Klicka här för att läsa Värdegrundens förankringsprocess 2017"Årets värdegrundsfilm"
2016 var de tre vinnande bidragen F2002, F2006 och P2010-29             
2015 var de tre vinnande bidragen P2006-10, P2008-04 och P2005-6

  

Trygghetsgruppen

Alla inom Hammarby arbetar för en miljö fri från mobbning och kränkande behandling. Mobbning och kränkande behandling kan förekomma i olika former: fysiskt, psykiskt, genom ord, handlingar, genom dator eller mobil. För att uppnå en miljö fri från mobbning och kränkande behandling inom Hammarby Fotboll så finns Trygghetsgruppen. Hit kan du vända dig om du sett, upplevt eller på annat sätt kommit i kontakt med mobbning eller kränkande behandling. Du kan självklart vara anonym.

Trygghetsgruppen arbetar efter en handlingsplan för mobbning och kränkande behandling som finns att läsa i Bajenmodellen.


Trygghetsgruppen består av:

Bo Wester bo.wester@hammarbyfotboll.se 

Jesper Sporre jesper.sporre@hammarbyfotboll.se

Andreas Jonsson andreas.jonsson@hammarbyfotboll.se

Daniel Engström daniel.engstrom@hammarbyfotboll.se