Ledardokument


Lagledarmanual 2016


Skadeutbildningsmaterial


Lathund mall för utvecklingssamtal med spelare 10 år och äldre inom Utvecklingsblocket

Lite mer än att skrapa på ytan i samtal med en spelare & förälder kan visa sig vara skillnaden på om en spelare fortsätter med fotbollen och utvecklas eller inte. Ca 30 minuter per spelare under 1-2 tillfällen per säsong, beroende på ålder, kan göra ditt lag mer harmoniskt. Här har du som tränare en mall att utgå ifrån, glöm inte att tillsammans gå igenom värdegrunden.


Lathund för verksamhets- och säsongsplanering

Genom att sätta ihop en verksamhets - och säsongsplanering inför varje ny säsong, ger ledare/tränare sina spelare, deras föräldrar och sig själv den bästa tänkbara starten. Inför lagets första föräldramöte är denna mall ett värdefullt redskap. (OBS! En fotbollssäsong räknas från 1 november - 31 oktober). Varje lags verksamhetsplan skall tillsammans med protokoll från f-möte skickas till ditt lags tillhörande sportchef. Tack på förhand!


SISU Redovisningsblankett flera träffar (ifyllningsbar)

Denna blankett använder du för att redovisa närvaro på er ledares planeringsmöten, föräldramöten samt utvecklingssamtal med spelare. Blanketten lämnas till Hammarby IF FFs kansli eller mailas till info@hammarbyfotboll.se