Ledardokument


Lagledarmanual 2016


Skadeutbildningsmaterial


Lathund mall för utvecklingssamtal med spelare 10 år och äldre

Lite mer än att skrapa på ytan i samtal med en spelare & förälder kan visa sig vara skillnaden på om en spelare fortsätter med fotbollen och utvecklas eller inte. Ca 20 minuter per spelare under 1-2 tillfällen per säsong, beroende på ålder, kan göra ditt lag mer harmoniskt. Ett bra tillfälle att påminna om värdegrundsorden.


Lathund för verksamhets- och säsongsplanering (VPL)
Genom att sätta ihop en VPL inför varje ny säsong, ger ledare/tränare lagets spelare, föräldrar och sig själv den bästa tänkbara starten. Inför obligatoriskt föräldramöte är denna mall ett värdefullt redskap. (OBS! En fotbollssäsong räknas från 1 november - 31 oktober). Varje lags VPL skall tillsammans med protokoll från f-möte skickas till åldersgruppens sportchef innan den 31 januari varje säsong. Tack på förhand!